چای سبز
آخرین محصولات
چای سبز برگهای اکسید نشده گیاه کاملیا است. برگ های بهاره گیاه چای حاوی مقادیر بالایی از مواد مغزی می باشد که این مواد بعد از دوره زمستان و شروع فصل بهار به میزان زیادی از سمت ریشه به بالای گیاه انتقال
فرصت باقیمانده تا پایان حراج
پیشنهاد فروشگاه
محبوب ترین محصولات